Hợp nhất thành lập Bảo tàng tỉnh Bình Thuận

BT- Bảo tàng tỉnh Bình Thuận được thành lập sau khi hợp nhất Bảo tàng Bình Thuận, Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm và Ban Quản lý (BQL) Di tích Tháp Pô Sah Inư sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1/10 tới đây…

Di tích Tháp Pô Sah Inư (TP. Phan Thiết) - điểm tham quan không thể bỏ qua của nhiều du khách khi đến Bình Thuận.

Đề án thành lập Bảo tàng tỉnh Bình Thuận trên cơ sở hợp nhất Bảo tàng Bình Thuận, Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm và BQL Di tích Tháp Pô Sah Inư đã được UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt vào giữa tháng 8/2019. Trước khi hợp nhất, đây là 3 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, có chức năng và nhiệm vụ bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa ở Bình Thuận nói chung cũng như văn hóa Chăm nói riêng.

Thời gian qua, Bảo tàng Bình Thuận (thành lập tháng 6/1998), Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm (thành lập tháng 5/2010) và BQL Di tích Tháp Pô Sah Inư (thành lập tháng 7/2009) đều thể hiện nhiều nỗ lực. Qua đó đã góp phần đem lại kết quả tích cực trong hoạt động, tạo chuyển biến rõ nét đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn Bình Thuận… Song thực tế cũng cho thấy, việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị này có phần trùng lắp, hay như số lượng biên chế, kinh phí hoạt động và đầu tư cho cơ sở vật chất còn dàn trải. Thế nên việc sắp xếp, hợp nhất 3 đơn vị nêu trên thành một đầu mối là cần thiết theo đúng tinh thần, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong tình hình hiện nay…

Bảo tàng tỉnh Bình Thuận được thành lập theo đề án là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên theo quy định. Khi đi vào hoạt động sẽ thực hiện chức năng nghiên cứu và giáo dục khoa học thông qua hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, khảo cổ học, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền, phát huy giá trị di sản - văn hóa, thiên nhiên trên địa bàn tỉnh… Có trụ sở đặt tại TP. Phan Thiết và huyện Bắc Bình, Bảo tàng tỉnh Bình Thuận chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Mô hình hợp nhất thành lập Bảo tàng tỉnh Bình Thuận từ 3 đơn vị hướng tới tập trung nguồn lực về một đầu mối quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo cũng như huy động nguồn lực cơ sở vật chất, trang thiết bị, các nguồn lực về đầu tư và con người để sử dụng hiệu quả. Cùng với đó sẽ khắc phục tình trạng chồng lấn, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị sự nghiệp công lập, làm tinh gọn hệ thống tổ chức và tiết kiệm kinh phí hoạt động, kinh phí đầu tư cơ sở vật chất… Hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Sở Tài chính cũng đã được phân công nhiệm vụ cụ thể để phối hợp triển khai đề án hợp nhất thành lập Bảo tàng tỉnh Bình Thuận.

                                                                                                                                                                                                                                                                       Đ.QUỐC

Chia sẻ:

BÀI VIẾT KHÁC

'Bất động sản không thể đi xuống trong 2020' 'Bất động sản không thể đi xuống trong 2020'

"Ở góc độ quản lý Nhà nước, tôi cho rằng, năm 2020 nhìn chung thị trường chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển. Cơ sở kinh tế, cơ sở thực tiễn đều khẳng định rằng bất động sản 2020 ...

Môi giới BĐS chuyên nghiệp
Copyright © 2019 www.trungland.com.vn All Rights Reserved | Developed by andean
Hotline